לקוח יקר!! ,,,,הגיעו גורים לחנות ,, ,,,,ומשלוחים של מזון וציוד -לחיות מחמד ,,,לכל הארץ,,, יש עיכובים של משלוחים ,,, עקב המלחמה,,, במקרה ויש תקלה לפנות אלינו

תקנון


אנא קרא את התנאים בתקנון בקפידה מאחר והקנייה באמצעות האתר או החנות כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הצעת רכישה מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

*המחירים המופיעים באתר הינם למזמינים דרך האתר בלבד


1.      כללי
1.1.   כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הוא מודע לתקנון האתר וכללי השתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.
"פעולה באתר": כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.
"מבצע פעולה באתר": כל גולש אשר בצע פעולה להזמנת מוצר ו/או שירותים המוצאים באתר.
1.2.   רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי המבצע הפעולות באתר.
1.3.   בעלת האתר הינה מולי חיות מחמד סחרוב 18 ראשון לציון.
1.4.   החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על המוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.
                                                            

2.      מהו האתר ומי עומד מאחוריו
האתר הינו אתר סחר אלקטרוני (להלן: "האתר") המופעל ע"י מולי חיות מחמד. האתר מציג ללקוחותיו מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים, כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.
                                                                  
3.      הזכות לרכוש מוצרים באתר
3.1.   רשאי להשתתף ברכישת מוצרים באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של כל אחת מחברות האשראי הישראליות למעט כרטיס אמריקן אקספרס.
3.2.   החברה רשאית למנוע ממך לרכוש מוצרים ו/או שירותים (להלן "המוצרים") באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
3.3.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממך לרכוש מוצרים באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
3.3.1.      אם מסרת במכוון פרטים שגויים;
3.3.2.      אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם;
3.3.3.      אם כרטיס האשראי שלך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
                                              

4.     המוצרים המוצגים באתר
4.1.   באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים של מיטב היצרנים, כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.
4.2.   בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה ובין המוצר הנמכר.
4.3.   במידה וישנו קישור ("לינק") באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או כל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות הקישור הנמצא באתר.
4.4.   החברה עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הזמנתך וכרטיס האשראי שלך לא יחויב. לחילופין רשאית החברה להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את ההצעה יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, הזמנתך תבוטל וכרטיס האשראי שלך לא יחויב. מימשה החברה את זכותה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.
4.5.   כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתה של החברה.
                                                     

5.      רישום באתר
5.1.    בעת הרישום לרכישת מוצרים באתר יהיה עליך להזין טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי.
5.2.   על מנת להשלים את תהליך הרישום באתר עליך להזין את פרטי כרטיס האשראי שלך. במידה וההזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים של הקונה, החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה.
5.3.   על פי חוק, אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע את הרכישה והמוצר לא יסופק לך.
5.4.   החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.
5.5.   לחברה שמורה הזכות לבטל את רכישתך בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע"פ חוק. החברה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר.
5.6.   כל הזמנה שתיקלט במערכת תקבל מספר סידורי. במידה וההזמנה לא התקבלה במחשבי החברה או התקבלה באופן משובש ושאינו מכיל את כל הפרטים הנדרשים, אין לראות בקבלת מספר סידורי זה קבלת הזמנה וזאת אף אם מקור התקלה הוא במחשבי החברה.
5.7.   מועד קבלת ההזמנות כפי שנרשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי החברה ישמש כראייה מכרעת בעניין זה.
                                                    

6.      רכישת מוצר
6.1.   החברה מציגה את המוצרים למכירה במחיר קבוע ואטרקטיבי ללא מגבלת זמן או כמות.
6.2.   בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו, בכל מקרה החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד את המוצר מהאתר או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת.
6.3.   המחיר המוצג הינו מחיר אחיד ולא משתנה מלקוח ללקוח.
6.4.   תנאי מוקדים לרכישת המוצר הוא אישור חברת כרטיס האשראי לגבי העסקה.
6.5.   היה והזמנתך אושרה, תישלח הודעה על ביצוע ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני (הכתובת שמסרת בעת הרישום), דואר האלקטרוני הנ"ל מהווה תנאי לקנית המוצר. כמו כן, תופיע הודעה על ביצוע ההזמנה "בהזמנות שלי". כרטיס האשראי שלך יחויב על ידי החברה בסכום המכירה לרבות דמי המשלוח.
                                                                             
7.      אספקת מוצר
7.1.   אספקת המוצרים וזמן אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים באתר.
7.2.   זמן אספקת המוצרים כולל רק את חישובם של ימי עסקים, דהינו, חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א'-ה') ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג.
7.3.   משלוח המוצרים יכול להיעשות בדואר רשום ו/או שירות שליחים לפי שיקול דעתו של החברה.
7.4.   מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה. לחברה שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא תחויב בדמי משלוח והמוצר יימסר לך במקום ניהול עסקיה של החברה.
7.5.   החברה או מי מטעמה לא תישא בכל אחראיות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטה, כדוגמא שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או מערכת הטלפונים ו/או מערכות תקשורות, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועד האספקה. במקרים אלו רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
7.6.   דמי המשלוח המפורטים בהצעה הינם סופיים אלא אם צוין אחרת ע"י החברה (כגון חיוב בגין הובלה חריגה, הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים).
7.7.   דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת על ידי החברה.
7.8.   בעת תיאום האספקה, רשאי המוכר לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת הזהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה.
7.9.   הרוכש יהיה רשאי לבחור באיסוף עצמי ממחסני החברה ולקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי. במקרה כזה, הרוכש יהיה פטור מדמי טיפול ומשלוח.
                                                   

8.      תשלום
8.1.   המחירים המוצגים כוללים מע"מ על פי דין.
8.2.   הגשת הצעה שאושרה מהווה קניה של המוצר, המחייבת בתשלום מלוא הסכום של המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה.
8.3.   חיוב הלקוח יתבצע ע"י החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.
8.4.   במקרה שחברת האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך, המוצר לא יסופק לך.
                                                  
9.החזר מוצר -זיכוי

  ביטול הצעה/עסקה והחזרת מוצרים מצד הלקוח
9.1.   ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה באחר מהאמצעים הבאים בלבד:

החזרת המוצר באריזתו המקורית הגעת המוצר לחנות עד שבועיים מרכישתו -ובהסכמת המוכר

החזרת שק מזון מזון התקבל שלא נעשה שימוש של יותר מ 1/3 מהשק.

הבקשתו להחזרת השק התקבלה תוך 14 ימי עסקים טלפונית

 

אחריות החזרת מוצרים תחול על הלקוח, אך במידה וביקש הלקוח מחברת מולי חיות מחמד לבצע את האיסוף יחוייב הלקוח ב 35 ש"ח עבור איסוף בגוש דן

או ב 45 ש"ח עבור איסוף משאר חלקי הארץ,,,, או ב 55 ש"ח עבור איסוף בעלות משלוח

לקוח שירצה לבצע החלפת מוצר במשלוח יחוייב בעלות של משלוח מהחנות לביתו וכמו כן, בעלות של משלוח מביתו לחנות.

 

ביטול הזמנה עקב פגם לא תחויב בדמי ביטול ובלבד שהודעה בדבר החזרת המוצר תעשה תוך 3 ימי עסקים מיום קבלת המוצר וכן שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית.


9.1.1.  זיכוי פריט -הורדה של מחיר משלוח ממחיר המוצר כשיצא למשלוח מהחנות ובהתאם למחיר מכירה המוצר ביום החזרה

9.1.2.      שליחת מכתב בדואר לכתובת החברה: סחרוב 18 ראשון לציון
9.1.3.      שליחת מייל לדואר אלקטרוני: muli_p@wall.com
9.2.   בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי (המאוחר מביניהם).

10.      רכישת בעלי חיים
1. 10.   אין החזרה / החלפה של בעלי חיים שנרכשו בחנות.
2. 10.   אין אחריות על בעלי החיים מרגע הרכישה למעט גורי כלבים שנרכשו בחנות הפיזית, הנמצאת רחוב סחרוב 18 בראשון לציון, וכן רוכש הכלב יחתום מרצונו החופשי על חוזה רכישה.

11. משלוחים יסופקו רק באזורים המפורטים באתר ויכולים להשתנות בהתאם להזמנות ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

12. החזרת פרטי לבוש לשם קבלת זיכוי או לשם החלפת מידה, יתבצעו אך ורק במידה והרוכש יגיע לחנות / או בתשלום על משלוח כפול בעלות של 50 שקלים.


זמן אספקת מוצרים ותנאי אספקה ותנאי רכישה

הזמנות עד שעה 11 בוקר 

איזור א -קנייה   ---מעל 150  שח 1-3  מיום הרכישה ( למעט מבצע מחיר מיוחד )  -   משלוח חינם 

ראשון לציון ,חולון ,בת ים ,באר יעקב, נס ציונה ,רחובות  רמלה לוד ,בית דגן ,נטעים ,

אזור ב -קנייה--- מעל 200  שח  בן 3-7 ימי עסקים (למעט מבצע מחיר מיוחד )    משלוח חינם 

כל שאר ישובים בארץ (למעט אזורים חריגים )

אזור ג -אזורים חריגים הם מעל 200 משלוח 30 שח

ישובי רמת הגולן ,ישובי בקעת הירדן,ישובים מעבר לקו הירוק ,ישובים עוטף עזה ,

ישובי ערבה ,איזור ים המלח , אילת ,40 aj


12.       החזרת מוצרים והחזרים כספיים
1. 12.  ניתן להחליף מוצר דרך החנות עצמה תוך 14 יום מיום רכישתו של המוצר. המוצר יוחזר כאשר הוא סגור באריזתו המקורית ואינו פתוח/ פגום / נעשה בו כל שימוש ויוחלף רק בהצגת קבלה מקורית בלבד.
12.2.    החזרות מוצרים יוחלפו בעבור זיכוי לרכישה בחנות בלבד.
3. 12.    החזר כספי של מוצרים יהיה תקף עד 48 שעות מרגע רכישתו כאשר המוצר סגור כחדש באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש.
4. 12.    אין החזרה / החלפה של מוצרי הדברה

12.4 ניתן להחזיר שק מזון שנפתח באריזתו המקורית ,תוחלת השק עומד מעל 75 אחוז 

12.5 המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות החברות לגבי אופיים טיב המוצר

12.6 מוצרים שנרכשים עם אחריות מלאה להחזר עם פגום עם הבאת המוצר לחנות על ידי הלקוח והורדת מחיר משלוח 

12.7 שקי מזון רפואי לא ניתנים לחזרה 

12.8 אחריות החברה במקרה של אי אספקת המוצר ,לקבל מוצר חליפי שווה ערך לעיסקה או החזר כספי

או שהלקוח ביטל את העיסקה טרם יצא למשלוח בחברת משלוחים  ללקוח יקבל מוצר חליפי או החזר כספי 

13.     מבצעים
1. 13.    אין כפל מבצעים
2. 13.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המצבעים המופיעים באתר בכל עת שתבחר ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

14. החזרת פרטי לבוש לשם קבלת זיכוי או לשם החלפת מידה, יתבצעו אך ורק במידה והרוכש יגיע לחנות / או בתשלום על משלוח כפול בעלות של 50 שקלים.