FRONTLINE PLUS

FRONTLINE PLUS,פרונט ליין,
אמפולות נגד פרעושים,הדברה נגד פרעושים,
 FRONTLINE TRI-ACT
מציע לכלב שלך טיפול מעולה נגד פרעושים וקרציות ומפעיל פעולה דוחה מתמשכת נגד sandflies,
יתושים, זבובים יציבים וקרציות.
FRONTLINE® TRI-ACT
מסומן רק עבור כלבים. יעילות נגד פרעושים וקרציות מתמשך במשך 4 שבועות, אפילו תחת חשיפה מים.