מקלות עשב אחו לארנבים שרקנים וצי'נצילות

25 22

חטיף טבעי כמו חציר-לבריאות שיניים ולעיקול
ימי אספקה: 3

שיתוף

מקלות עשב אחו לארנבים שרקנים וצי'נצילות

חטיף טבעי כמו חציר-לבריאות שיניים ולעיקול
החלק הארי של החציר מספק סיבים תזונתיים 
מזון משלים לארנבים שרקנים ןצינ'צי'לות
2 מקלות בטעם עשב אחו 80 גר כל אחת